HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID3315
ime B., Franjo
zvanje
zanimanje     
lugar, nadlugar
      Kot. šumarije Kloštar Ivanić / Kot. šumarije Čazma

                                                                IZBOR      (lug1905/lug1918/3315)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Ivanić


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM