HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID3323
ime B., Jovo
zvanje
zanimanje     
lugar
      Kot. šumarije Blinja

                                                                IZBOR      (lug1905/3323)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Blinja


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM