HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID3345
ime B., Mate
zvanje
zanimanje     
lugar
      Kr. kot. oblasti Crkvenica

                                                                IZBOR      (lug1905/3345)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Crikvenica


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM