HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID3349
ime B., Petar
zvanje
zanimanje     
lugarski zamjenik
      Kot. šumarije Garešnica

                                                                IZBOR      (lug1905/3349)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Garešnica


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM