HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID3356
ime B., Pave
zvanje
zanimanje     
podlugar, lugar I. razreda
      Kot. šumarije Krasno / Kot. šumarije Krasno

                                                                IZBOR      (lug1905/lug1918/3356)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Krasno


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM