HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID3356
ime B., Pave
zvanje
zanimanje     
podlugar, lugar I. razreda
      Kot. šumarije Krasno / Kot. šumarije Krasno


lokacija

djelovao Krasno


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM