HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID3361
ime B., Kosta
zvanje
zanimanje     
lugar
      Kot. šumarije Bjelovar

                                                                IZBOR      (lug1905/3361)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Bjelovar


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM