HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID3366
ime B., Pave
zvanje
zanimanje     
lugar I. razreda
      Kot. šumarije Senj

                                                                IZBOR      (lug1905/3366)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Senj


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM