HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID3377
ime C., Mato
zvanje
zanimanje     
lugar, nadlugar
      Kot. šumarije Čazma / Kot. šumarije Čazma

                                                                IZBOR      (lug1905/lug1918/3377)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Čazma


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM