HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID3390
ime C., Nikola
zvanje
zanimanje     
lugar
      Kr. šumarije Mrkopalj

                                                                IZBOR      (lug1905/3390)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Mrkopalj


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM