HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID3397
ime C., Mato
zvanje
zanimanje     
lugar
      Kr. kot. oblasti Jaska

                                                                IZBOR      (lug1905/3397)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Jaska


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM