HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID3402
ime Č., Ivan
zvanje
zanimanje     
lugar, kraljevski nadlugar
      Kr. šumarije Gospić / Kr. drž. šumarije Gospić

                                                                IZBOR      (lug1905/lug1918/3402)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Gospić


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM