HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID3417
ime Č., Franjo
zvanje
zanimanje     
lugar
      Kot. šumarije Rača

                                                                IZBOR      (lug1905/3417)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Rača


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM