HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID3418
ime Č., Franjo
zvanje
zanimanje     
lugar, privremeni lugar, lugar-dnevničar
      Vlastel Ghycy, Šumarija Crnilazi / Kot. šumarije Cetingrad / ŠU Cetingrad

                                                                IZBOR      (lug1905/lug1918/lug1933/3418)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Crnilazi


  ORG
  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM