HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID3426
ime Č., Petar
zvanje
zanimanje     
lugar, nadlugar
      Kr. šumarije Glina / Kr. drž. šumarije Glina

                                                                IZBOR      (lug1905/lug1918/3426)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Glina


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM