HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID3441
ime D., Miloš
zvanje
zanimanje     
lugar
      Kot. šumarije Dvor

                                                                IZBOR      (lug1905/3441)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Dvor


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM