HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID3445
ime D., Miloš
zvanje
zanimanje     
lugar
      Kot. šumarije Bjelovar / Kot. šumarije Novigrad Podr.

                                                                IZBOR      (lug1905/lug1918/3445)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Bjelovar


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM