HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID3447
ime D., Stjepan
zvanje
zanimanje     
lugar, nadlugar, službeni lugar
      Kot. šumarije Gjurgjevac / Kot. šumarije Grubišnopolje / ŠU Grubišno Polje

                                                                IZBOR      (lug1905/lug1918/lug1933/3447)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Gjurgjevac


  ORG
  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM