HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA



ID3465
ime D., Stjepan  - pl.
zvanje
zanimanje     
lugar
      Plem. obćine Turovopolje, ŠU Vel. Gorica

                                                                IZBOR      (lug1905/3465)   IZMJENE         ISPIS



lokacija

djelovao Gorica


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM