HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID3467
ime D., Stjepan
zvanje
zanimanje     
lugar
      Kot. šumarije Kloštar Ivanić / Kot. šumarije Kloštar Ivanić

                                                                IZBOR      (lug1905/lug1918/3467)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Ivanić


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM