HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID3469
ime D., Josip
zvanje
zanimanje     
lugar
      Kot. šumarije Kloštar Ivanić

                                                                IZBOR      (lug1905/3469)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Ivanić


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM