HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID3471
ime D., Josip
zvanje
zanimanje     
lugar
      Kot. šumarije Vinkovci

                                                                IZBOR      (lug1905/3471)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Vinkovci


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM