HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID3481
ime D., Rade
zvanje
zanimanje     
lugar II. razreda
      Kot. šumarije Plaški

                                                                IZBOR      (lug1905/3481)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Plaški


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM