HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID3488
ime D., Josip
zvanje
zanimanje     
podlugar - pisar, lugar
      Gosp. ureda Brodske imovne općine / Šum. Zvečevo, Vlastel. baruna Gutmanna

                                                                IZBOR      (lug1905/lug1918/3488)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Slavonski Brod


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM