HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID3490
ime D., Josip
zvanje
zanimanje     
lugar
      Vlastel. Thurn i Taxisa, Šumarija Ozalj

                                                                IZBOR      (lug1905/3490)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Ozalj


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM