HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID3495
ime D., Matija
zvanje
zanimanje     
kraljevski nadlugar, nadlugar
      Kr. šumarije Ogulin / Kr. drž. šumarije Ogulin

                                                                IZBOR      (lug1905/lug1918/3495)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Ogulin


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM