HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID3500
ime D., Ilija
zvanje
zanimanje     
lugar, lugar II. razreda, službeni lugar
      Kr. šumarije Županja / Kot. šumarije Korenica / ŠU Korenica

                                                                IZBOR      (lug1905/lug1918/lug1933/3500)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Županja


  ORG
  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM