HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID3512
ime D., Stevo
zvanje
zanimanje     
lugar, nadlugar
      Kot. šumarije Rača / Kot. šumarije Rača

                                                                IZBOR      (lug1905/lug1918/3512)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Rača


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM