HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID3515
ime D., Ivan
zvanje
zanimanje     
lugar, nadlugar
      i upravitelj skladišta Kot. šumarije Otočac / kot. šumarije Otočac

                                                                IZBOR      (lug1905/lug1918/3515)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Otočac


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM