HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID3522
ime D., Nikola
zvanje
zanimanje     
podlugar
      Kot. šumarije Sinac

                                                                IZBOR      (lug1905/3522)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Sinac


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM