HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID3532
ime D., Antun
zvanje
zanimanje     
lugar
      Vlast. grofa Eltza, Šumarija Vukovar

                                                                IZBOR      (lug1905/3532)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Vukovar


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM