HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID3534
ime E., Josip
zvanje
zanimanje     
lugar, vlastelinski lugar
      Vlastel. Schaumburg-Lippe u Dobroviću / u Šum. Viljevogornje grofa I. Draškovića u Slatini


lokacija

djelovao Dobroviću


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM