HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID3550
ime F., Stjepan
zvanje
zanimanje     
lugar, nadlugar
      Kot. šumarije Trnjani / kot. šumarije Podvinje

                                                                IZBOR      (lug1905/lug1918/3550)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Trnjani


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM