HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID3568
ime F., Gjuro
zvanje
zanimanje     
lugar, nadlugar
      Kr. šumarije Ogulin / Kr. drž. šumarije Fužine

                                                                IZBOR      (lug1905/lug1918/3568)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Ogulin


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM