HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID3571
ime F., Pavao
zvanje
zanimanje     
lugar
      Kr. kot. oblasti Virovitica / Kot. oblasti Virovitica

                                                                IZBOR      (lug1905/lug1918/3571)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Virovitica


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM