HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID3578
ime F., Jakob
zvanje
zanimanje     
lugar, nadlugar
      Kr. šumarije Fužine / Kr. drž. Šum. Fužine

                                                                IZBOR      (lug1905/lug1918/3578)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Fužine


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM