HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID3581
ime G., Josip
zvanje
zanimanje     
lugarski pomoćnik
      Kr. kot. oblasti Djakovo

                                                                IZBOR      (lug1905/3581)   IZMJENE         ISPISlokacija  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM