HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID3589
ime G., Franjo
zvanje
zanimanje     
podlugar, lugar I. razreda
      Kot. šumarije Otok / Kot. šumarije Vinkovci

                                                                IZBOR      (lug1905/lug1918/3589)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Otok


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM