HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID3592
ime G., Gjuro
zvanje
zanimanje     
lugar, kraljevski nadlugar
      Kr. šumarije Njemci / u računovodstvu Kr. nadšum. ureda Vinkovci

                                                                IZBOR      (lug1905/lug1918/3592)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Njemci


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM