HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID3600
ime G., Mato
zvanje
zanimanje     
podlugar
      Kot. šumarije Trnjani

                                                                IZBOR      (lug1905/3600)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Trnjani


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM