HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID3606
ime G., Ivan
zvanje
zanimanje     
lugar, nadlugar
      Vlastel Thurn i Taxisa, Šumarija Šijakovina / u Šijakovini, Thurn i Taxisa iz Lekenika

                                                                IZBOR      (lug1905/lug1918/3606)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Šijakovina


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM