HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID3611
ime G., Pavao
zvanje
zanimanje     
podlugar, lugar I. razreda
      Kot. šumarije Trnjani / Kot. šumarije Otok

                                                                IZBOR      (lug1905/lug1918/3611)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Trnjani


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM