HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID3616
ime G., Marko
zvanje
zanimanje     
lugar
      Kot. šumarije Rakovac (Karlovac)

                                                                IZBOR      (lug1905/3616)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Rakovac


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM