HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID3617
ime G., Sava
zvanje
zanimanje     
lugarski zamjenik, lugar
      Kot. šumarije Blinja / Kot. šumarije Blinja

                                                                IZBOR      (lug1905/lug1918/3617)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Blinja


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM