HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID3618
ime G., Rudolf
zvanje
zanimanje     
lugar
      Kr. šumarije Ravnagora / Kr. drž. šumarije Draganec

                                                                IZBOR      (lug1905/lug1918/3618)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Ravna Gora


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM