HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID3620
ime G., Matija
zvanje
zanimanje     
nadlugar
      Kr. šumarije Fužine / Kr. drž. šumarije Fužine

                                                                IZBOR      (lug1905/lug1918/3620)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Fužine


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM