HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID3624
ime G., Gjuro
zvanje
zanimanje     
lugar
      Kot. šumarije Ivanjska

                                                                IZBOR      (lug1905/3624)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Ivanjska


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM