HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID3637
ime G., Rudolf
zvanje
zanimanje     
lugar
      Vlastel. Moslavina L. Doret-a

                                                                IZBOR      (lug1905/3637)   IZMJENE         ISPISlokacija  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM