HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID3639
ime G., Martin
zvanje
zanimanje     
lugar
      Vlastel Schaumburg-Lippe u Slatini / u Šumskom d.d. u Slatini

                                                                IZBOR      (lug1905/lug1918/3639)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Slatina


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM