HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID3678
ime H., Jakob
zvanje
zanimanje     
lugar
      Vlast. grofa Eltza, Šumarija Vukovar

                                                                IZBOR      (lug1905/3678)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Vukovar


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM